ระบบตรวจจับอาวุธปืน

ระบบตรวจจับอาวุธปืน

ทางบริษัทได้พยายามพัฒนาระบบตรวจจับอาวุธทุกประเภท เพื่อสร้างความปลอดภัยให้กับเมือง ซึ่งถือเป็นปัจจัยดำรงชีพ

College-entrance-exams-across-the-country-use-facial-and-fingerprint-recognition-to-ensure-test-takers-are-the-real-students-

ระบบตรวจจับใบหน้า

ทางบริษัทได้พัฒนาระบบตรวจจับใบหน้าเพื่อใช้ในโรงเรียน

screen

ระบบลงเวลาการทำงาน

ทางบริษัทได้พัฒนาระบบสำหรับการปิดเปิดประตูโดยใช้ใบหน้าและการลงเวลาการทำงาน

network-2402637_1280

ระบบปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence)

ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence) ต้องใช้ระยะเวลาในการพัฒนาเพื่อให้เกิดการเรียนรู้สำหรับความแม่นยำที่สูง ทำให้ลดค่าใช้จ่าย ประหยัดเวลา และมีความถูกต้องแม่นยำ